Zvočna izolativnost sten – smernice in rešitve

30. marca 2021

Miloš Kmetič, univ. dipl. grad. Inž., XELLA Slovenija

Zidaki Silka

Silikatni zidaki Silka so pri nas in zlasti v zahodni Evropi dobro poznana blagovna znamka. Dopolnjuje Ytong gradbeni sistem in jo zaradi njenih lastnosti pogosto uporabljajo za izvedbo zahtevnejših gradbenih konstrukcij. Kalcijevo-silikatni zidaki Silka, so izdelani iz povsem naravnih surovin – iz kremenčevega peska, apna in vode. Zagotavljajo vrhunsko zvočno izolirnost in izjemno tlačno trdnost ter so zato primerni predvsem za nosilne stene v večetažnih objektih. Silikatni zidaki so A1 negorljivi, imajo veliko sposobnost akumulacije toplote ter so odporni na škodljive klimatske vplive. Kakovostni izolativni zidaki sodijo med ekološke izdelke, ki jih odlikujeta tudi trajnost in dolga življenjska doba.


(Primer: zidaki Silka HM 200 Akustik Plus: izmerjena vrednost zvočne zaščite je 58 dB (ZAG), tlačna trdnost – nad 15 MPa).

Normativi

Kakšna je predpisana zvočna izolirnost zvoka oziroma motečega pojava hrupa v notranjosti objekta, ki se prenaša z zvočnim valovanjem v zraku (airborn sound), glede na namembnost objektov definira Tehnična smernica. Vrednosti so navedene v posameznih tabelah tako za večstanovanjske objekte in stanovanja, kot tudi za izobraževalne ustanove, gostinske in hotelske objekte ter poslovne, upravne, trgovske, zdravstvene ter druge javne stavbe, kot so muzeji in knjižnice.

Te so za stene, ki ločujejo posamezne prostore ter hodnike, podane z ovrednoteno zahtevo po zvočni izolirnosti R’w. Ta povprečju znaša 52 dB, pa naj gre za stene med stanovanji, učilnicami ali hotelskimi sobami ter pripadajočimi hodniki, ali pa za restavracije in poslovne upravne stavbe. Skladno s tehnično smernico MOP je tudi pomembno, da je podatek izmerjen na sami lokaciji in ne v laboratoriju.

Kakšno uporabnost ponuja silikatna in kakovostna zvočno izolacijska opeka, predstavljamo na praktičnih primerih in rešitvah, kjer so bili vgrajeni silikatni zidaki. Med njimi so stadion Ljudski vrt v Mariboru, vrtec Notranje gorice, večstanovanjski objekti v Polzeli, Kidričevem in Radljah ob Dravi ter v stanovanjskem naselju Pekrska gorca.


Večstanovanjska objekta v Kidričevem in v Radljah ob Dravi (foto: arhiv Xella)

Ljudski vrt v Mariboru

Kot polnilni zid med pisarnami in lokali, ki se nahajajo pod tribunami stadiona Ljudski vrt v Mariboru, so uporabili zidake Silka Akustik Plus debeline 20 cm in s cementnim ometom po 20 mm z obeh strani dosegli zvočno izolirnost R’w v vrednosti 58 dB. V vrtcu Notranje gorice so za nosilne zidove med igralnicami in proti hodnikom z zidaki Silka debeline 25 cm ter debeloslojnim obojestranskim ometom dosegli še boljše rezultate (preko 58 dB). Poleg silikatne opeke so za zunanje zidove prav tako uporabili porobeton. Ta ponuja odlično toplotno izolativnost v kombinaciji z mineralno izolacijo Multipor. Objekt, ki je bil sofinanciran tudi s strani Eko sklada, so tako uvrstili v nizkoenergijski razred, ki prinaša prihranke tudi na dolgi rok.

Večstanovanjski objekt v Polzeli

Pri večstanovanjskih objektih je poleg Tehničnih smernic glede zaščite pred hrupom potrebno upoštevati še zahteve po Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Tako so morali za večstanovanjski objekt v Polzeli, kjer so za nosilne zidove med stanovanji in hodniki uporabili silikatne zidake Silka Akustik Plus debeline 20 cm, zadostiti tudi zahtevam po toplotni prehodnosti teh zidov, kar so na objektu reševali z dodatno izolacijsko oblogo iz mineralne izolacije Multipor in dosegli zadostne rezultate (R’w = 56 dB). Sprva so v začetni fazi projekta načrtovali uporabo opečnih zidakov debeline 25 cm, s Silko pa so debelino zidov zmanjšali za 5 cm in investitorju ob 38 načrtovanih stanovanjih pridobili dodatno prodajno površino v velikosti 14 m².

Večstanovanjski objekt v Kidričevem

V večstanovanjskem objektu v Kidričevem so za nosilne zidove med stanovanji in hodniki uporabili enako debelino silikatnih zidakov.  Z meritvami na objektu so dosegli odlično zvočno izolirnost (R’w = 57 dB), zahteve PURES pa reševali s suhomontažno oblogo in dosegli zavidljive rezultate. Z njimi so bili zadovoljni tako investitor kot celotni projektantski tim.

Večstanovanjski objekt v Radljah

Silikatno opeko so uporabili tudi za nosilni zid med stanovanji in hodniki v večstanovanjskem objektu v Radljah ob Dravi ter v stanovanjski soseski Pekrska gorca, kjer so za nosilno konstrukcijo uporabili armirani beton. Silka zidake debeline 15 cm so uporabili za polnilne zidove med stanovanji in hodnikom ter jih skladno s PURES obložili z dodatno suhomontažno oblogo, da bi zadostili vsem zahtevanim kriterijem. Ker sta kakovost bivanja in z njo tudi produktivnost uporabnikov močno pogojena z dobro zvočno izolacijo zidov in dobro akustiko prostorov, o čemer govori tudi vse več študij, je razumljivo, da njunim prednostim projektanti posvečajo vse več pozornosti. Če je vse to povezano še z dodatnimi prihranki za investitorja, je smiselnost vmeščanja tovrstnih rešitev še toliko večja.