Xella z znatno rastjo v poslovnem letu 2021

13. aprila 2022
  • Prodaja se je v letu 2021 povečala na 1.698 milijonov evrov; 12,7-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020
  • Objava poročila o trajnosti za leto 2021: Xella Group je ocenjena kot ESG z „nizkim tveganjem“

Duisburg, 13. april 2022 – Skupina Xella, vodilni vseevropski ponudnik trajnostnih, učinkovitih in cenovno dostopnih gradbenih materialov in konstrukcijskih rešitev, je pozitivno izkoristila okrevanje gradbenega trga v poslovnem letu 2021. Prodaja se je povečala za 12,7 odstotka na € 1.698 milijonov (1.507 milijonov EUR v 2020) v obeh poslovnih enotah gradbenih materialov in toplotne izolacije. Prodaja iz poslovne enote gradbenih materialov (brez poslovne enote izolacije) je narasla za 9,2 odstotka na 1.171 milijonov evrov (1.072 milijonov evrov v poslovnem letu 2020). V skladu s strategijo osredotočanja na gradbene materiale je Xella januarja 2022 napovedala prodajo svoje poslovne enote toplotne izolacije blagovne znamke URSA. Te poslovne dejavnosti so obračunane kot ustavljeno poslovanje. Transakcija naj bi bila zaključena v prvem polletju 2022.

»Za nami je zelo uspešno leto 2021, ko smo lahko znatno rasli in presegli naš trg. Zadovoljujemo potrebe trga po trajnostnih, učinkovitih in cenovno dostopnih rešitvah na celovit način. Ponosen sem na to, kar smo dosegli kot ekipa, in želim se zahvaliti vsem našim zaposlenim za njihov odličen prispevek,« je povedal Christophe Clemente, glavni izvršni direktor skupine Xella.

Idealen položaj za rast v hitro spreminjajoči se industriji

V zadnjih nekaj letih se je Xella razvila iz proizvajalca gradbenih in izolacijskih materialov v usmerjenega ponudnika konstrukcijskih rešitev. Podjetje si prizadeva zagotavljati energetsko učinkovite, trajnostne in ekonomične rešitve za vse vrste stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov. S svojo pozicijo Xella ponuja rešitve za hitro spreminjajočo se industrijo, za katero je vse bolj značilno povpraševanje po učinkoviti, manj delovno intenzivni in trajnostni gradnji. Ti trendi zagotavljajo veter za uspeh skupine Xella.

ESG: Najbolje ocenjena v industriji

Družba Xella si aktivno prizadeva prispevati k trajnosti in neto ničelnim emisijam gradbene industrije. Trajnostna strategija skupine je sestavni del poslovne strategije. »Naši izdelki, proizvodni in upravljavski procesi ter naša dobavna veriga izpolnjujejo visoke okoljske, družbene standarde in standarde upravljanja. Svojo trajnostno pot bomo nadaljevali z namenom, da na najboljši možni način izkoristimo človeške, naravne in finančne vire v smislu trajnostnega razvoja,« je dejal Christophe Clemente.

Glavni stebri Xelline strategije ESG so nadaljnje zmanjševanje emisij CO2 na vseh področjih (30-odstotno zmanjšanje intenzivnosti emisij CO2 izdelkov do leta 2030), razvoj krožnega gospodarjenja materialov in zmanjšanje uporabe neobdelanih surovin in materialov, poslanih v odlagališče (nič odpadkov za odlaganje do leta 2024 za ostanke AAC). Poleg tega želi Xella zagotoviti varne in vključujoče delovne pogoje ter omogočiti razvojne priložnosti za svoje zaposlene. Podjetje namerava do leta 2025 povečati delež vodilnih žensk na 25 odstotkov na ravni skupine.

Decembra 2021 je Xella v okviru projekta Sustainalytics prejela oceno tveganja ESG 19,8 in bila ocenjena kot »nizko tvegana« za pomembne finančne vplive dejavnikov ESG. Xellina ocena tveganja ESG jo uvršča na 4. mesto od 127 podjetij v industriji “gradbenih materialov” Sustainlytics.

Za več informacij o trajnostni strategiji in ciljih skupine obiščite sustainability.xella.com.

Ali direktno na TRAJNOSTNO POROČILO 2021