Sanacija gostilne v Sežani z uporabo toplotne izolacije Multipor na notranji strani

17. oktobra 2018

Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.,
neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic

Drugi člen PURES 2010 v prvem odstavku pravi: »Ta pravilnik se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavbe oziroma njenega posameznega dela, kjer se posega v najmanj 25 odstotkov površine toplotnega ovoja, če je to tehnično izvedljivo.« Zaradi enega »če« v tem členu se pogosto ta člen uporablja tudi kot opravičilo za nevgrajevanje toplotne izolacije pri sanacijah starih stavb.

Kaj pa če želimo tudi starejše stavbe, predvsem tiste, ki sodijo pod spomeniško varstvo, kakovostno toplotno sanirati, ne da bi posegali v zunanjo podobo stavbe!? Ostane nam le ena možnost – izvedba toplotne izolacije zunanjih sten na notranji strani.

Strahovi in pasti izvedbe toplotne izolacije zunanje stene na notranji strani

Marsikomu gredo kocine pokonci, ko sliši, da bi se vgradilo toplotno izolacijo na notranjo stran zunanje stene. Zakaj!? Zato, ker so bile dosedanje izvedbe toplotne izolacije na notranji strani vselej vprašljive. Vprašljive pa zato, ker se niti projektanti, niti izvajalci niso ukvarjali z gradbeno fiziko, kaj šele z difuzijo vodne pare. Rezultat so bile razne montažne izvedbe z mineralno volno in oblogo iz MK plošč z ali brez parne zapore. Posledica pa nastanek plesni (Slika 1).

Sicer pa s tako izvedbo ne bi bilo nič narobe, če bi se za konstrukcijo preverila difuzija vodne pare in pravilno vgradila primerna parna zapora!

Kako torej kakovostno izdelati toplotno izolacijo na notranji strani!?

Možnosti je več, a pri večini je potrebna pravilno vgrajena kakovostna parna zapora. V kolikor je s parno zaporo karkoli narobe (nima potrebnega Sd, je poškodovana, ni preklapljana in lepljena,…), se nam slej ko prej zgodi zgodba s slike 1! Seveda pa je mogoče izdelati toplotno izolacijo na notranji strani tudi brez parne zapore, le toplotno izolacijski material mora biti pravi. Eden od toplotno izolacijskih materialov, ki jih je mogoče uporabiti brez parne zapore, je toplotna izolacija iz porobetona MULTIPOR (proizvajalec: XELLA POROBETON SI, D.O.O.).

Kaj je MULTIPOR?

MULTIPOR je povsem naravna in okolju prijazna toplotna izolacija. Izdelana je iz mineralnih materialov (kremenčev pesek, cement, apno, mavec, voda in aluminijev prah za nastanek por), namenjena za toplotno izolacijo zunanjih zidov in streh (z notranje ali zunanje strani), garaž ali kleti. Toplotno izolacijske mineralne plošče MULTIPOR imajo standardne dimenzije 60 x 50 oz. 39 cm, debeline pa se gibljejo od 5 do 20 cm, oz. do 30 cm za izvedbo fasad. Po naročilu je mogoče izdelati tudi plošče nestandardnih dimenzij.

Multipor plošče moramo polno lepiti na podlago, priporočljiva je vsaj osnovna predhodna izravnava zidov. Tako se namreč izognemo zračnim “žepom” in omogočimo Multiporu, da zaradi svojih lastnosti (sposobnost  akumulacije vodne pare in prehoda tekočin) prevzame kondenzat nase in ga  odda nazaj v prostor.

Lastnosti toplotne izolacije MULTIPOR

MULTIPOR združuje vse najpomembnejše lastnosti gradbenih in toplotno izolacijskih materialov:

 • Toplotna prevodnost: Izdelki MULTIPOR za izvedbo toplotne izolacije na notranji strani imajo toplotno prevodnost λ = 0,045 W/mK, kar jih uvršča med toplotno izolacijske materiale (λ < 0,05 W/mK),
 • Paroprepustnost: Difuzijska upornost prehodu vodne (µ) pare je pri porobetonu MULTIPOR enaka 3,
 • Požarna odpornost: Izdelki MULTIPOR sodijo v požarni razred A1, skladno s standardom EN 13501-1,
 • Prostorninska masa: Izolacijske plošče MULTIPOR imajo prostorninsko maso 115 kg/m3,
 • Tlačna trdnost: Srednja vrednost tlačne trdnosti je večja od 300 kPa,
 • Oblikovna stabilnost in kompaktnost
 • Ostale lastnosti: MULTIPOR je odporen na mikroorganizme in insekte, biološko neoporečen, mogoče pa ga je tudi v popolnosti reciklirati, zaradi česar je MULTIPOR tudi dobil naziv »okolju prijazen gradbeni material«.

Za preračun difuzije vodne pare je potrebno uporabiti dinamično  metodo, kajti  statična (Glasserjeva) metoda ne upošteva bistvenih lastnosti Multipora, zato je lahko rezultat ob uporabi slednje napačen.

Primer sanacije stavbe s toplotno izolacijo MULTIPOR

Stavba v kateri deluje Gostilna pri Dragici v Sežani (http://www.gostilnapridragici.si) je bila zgrajena konec 19. stoletja  na povsem klasičen primorski način. Zunanji zidovi so bili izdelani iz klesanega kamna v debelini 70 cm, le na mestih parapetov je bila debelina kamnitega zidu 30 cm. Medetažne konstrukcije in strešna konstrukcija so bile izdelane iz lesa.
Lastnik stavbe se je leta 2011 odločil za temeljito prenovo, tako v smislu statične ojačitve nosilnih konstrukcij, kot tudi v smislu zmanjšanja rabe energije za ogrevanje.

Lastnika in investitorja Dragica in Simon Prodanović sta izbiro materialov za sanacijo stavbe v celoti prepustila projektantu arhitektu Milanu Matkoviču, saj se sama na materiale ne spoznata. Želela sta le čim bolj kakovostno obnoviti stavbo, da bi bili  njuni gostje zadovoljni z gostilniškimi prostori in udobjem v sobah nad gostinskim delom. Prenova je v celoti uspela in lastnika ste zadovoljna, da so strokovnjaki, vključeni v projekt vsa dela, od izbire materialov do projektiranja in izvedbe, opravili na zavidljivem nivoju.

Izbira na podlagi izkušenj

Arhitekt Milan Matkovič se je za uporabo Multipora na notranji strani zunanjih sten gostilne odločil na podlagi lastnih izkušenj . Sam je namreč lastnik stare kraške hiše, ki je zahtevala energetsko prenovo, zato je že pred leti uporabil Multipor za izolacijo svoje hiše z notranje strani. Izkušnja tako vgradnje kot tudi bivanja v energetsko prenovljeni hiši je pozitivna, zato je prepričan, da je Multipor pravi material za zahtevne energetske sanacije starejših stavb. Samo prepričanje seveda ne zadostuje, arhitekt je za izbor materiala in določitev optimalnih debelin našel podlago v dinamičnem programu izračuna difuzije vodne pare, s katerim je še potrdil svojo odločitev.

Tudi izvajalec Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d. se je prvič srečal s toplotno izolacijo Multipor,uvodne nasvete in navodila pa je dobil od Silva Ležiča, inštruktorja gradnje proizvajalca Xella. Po besedah Igorja Semoliča, predstavnika izvajalcev, so se sprva še navajali na Multipor, kasneje, ob upoštevanju vseh pravil za rokovanje in vgradnjo, pa se je Multipor izkazal za zelo enostaven material za vgradnjo in končno obdelavo, predvsem špalet obokanih oken. Na koncu je bil prijetno presenečen nad enostavnostjo in kakovostjo končne izvedbe toplotne izolacije zunanjih sten na notranji strani s toplotno izolacijo Multipor.

Potek sanacije

Pred izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten z Multiporom je bil z notranje strani odstranjen ves obstoječi omet, stene pa so bile utrjene z injekcijsko maso. Izdelane so bile tudi nove armiranobetonske preklade nad okni (Slika 2).

Slika 2: Odstranitev obstoječega notranjega ometa (foto: XELLA)

Izbira toplotne izolacije in sistema izvedbe toplotne izolacije zunanjih sten – Multipor na notranji strani stene se je izkazala za eno boljših odločitev, saj ima taka izvedba več prednosti:

 • z izvedbo toplotne izolacije na notranji steni se izognemo posegom v zunanjost stavbe,
 • izdelava klasičnih ometov na notranji strani bi bila zahtevna in zamudna,
 • z lepljenjem toplotno izolacijskih plošč se je bilo mogoče izogniti izvedbi klasičnega ometa,
 • z Multiporom je mogoče izdelati povsem ravne stene in okenske špalete,
 • Multipor je enostaven za obdelavo in izvedbo obokanih špalet,
 • v Multiporu je mogoča enostavna izvedba dodatnih inštalacij,
 • podkonstukcije (letve, profili..) ne nameščamo,
 • parna zapora se ne namešča – s tem se zagotovo izognemo plesni in glivam
 • izvedba je cenejša od drugih načinov toplotne izolacije z notranje strani

Debelina Multipora se je gibala od 5 cm na mestih, kjer so zunanje stene najdebelejše, do 12 cm na mestih parapetov (Slika 3).

Slika 3: Vgradnja toplotne izolacije Multipor (foto: XELLA)

Čeprav je Multipor izdelan kot kompaktna plošča, ga je mogoče obdelovati z zelo enostavnim orodjem – žago, nožem, brusom. Toplotno izolacijske plošče Multipor zato omogočajo izredno enostavno in natančno končno obdelavo notranjih zidov (Slika 4).

V stavbi je tudi nekaj manjših obokanih oken. Z uporabo toplotne izolacije Multipor je bilo zelo enostavno, hitro in natančno toplotno izolirati in oblikovati tudi špalete obokanih oken (Slika 5).


Slika 5: Toplotno izolirane špalete obokanih oken (foto: XELLA)

Zaključek

V primeru sanacije stavbe gostišča Gostilna pri Dragici v Sežani (Slika 6), se je Multipor izkazal za najboljšo in hkrati najcenejšo izbiro za toplotno izolacijo zunanjih sten. Z vgradnjo Multipora na notranji strani stene je bilo istočasno rešenih več problemov – toplotna zaščita zunanjih sten, izvedba idealno ravnih sten in špalet brez klasičnega ometa ter enostavna izvedba dodatnih inštalacij. Zaradi bistveno manjše uporabe mokrih postopkov pri vgradnji toplotne izolacije Multipor na notranji strani zunanje stene v primerjavi s klasičnimi ometi, je bila tudi izvedba sanacije celotne stavbe enostavnejša in hitrejša.