Merljivo in trajnostno: Skupina Xella objavila Trajnostno poročilo 2020

23. aprila 2021

V novem poročilu o trajnosti skupina Xella svoje ambicije in cilje postavlja v pregledno in merljivo obliko.

Duisburg, 22. aprila 2021: Skupina Xella kot eden vodilnih koncernov na področju gradbeništva želi s svojimi trajnostnimi gradbenimi in izolacijskimi materiali ter usmerjenim delovanjem tudi v prihodnje pozitivno vplivati na okolje in podnebje. Ključni cilji skupine Xella so tudi skladnost s socialnimi merili in merili uporavljanja v celotni vrednostni verigi. V prostovoljnem Trajnostnem poročilu skupina Xella izpostavlja že dosežene normative ter predstavi novo ESG strategijo z naslovom ‘Leading the Change’, ki vključuje natančne korake in načrte za dosego novih ambicioznih ciljev.

Merljivo in trajnostno

“Xellini produkti že sedaj predstavljajo učinkovite, trajnostne in cenovno dostopne gradbene materiale, ki pomembno prispevajo h gradni energetsko učinkovitih stavb in s tem zmanjševanju vpliva CO2. Naša prizadevanja bodo usmerjena v učinkovito recikliranje produktov in ponovno uporabo surovin, kar bo prispevalo k ohranitvi naravnih virov in minimiziralo količine odpadkov. Hkrati bomo naše aktivnosti omejili na najmajšo možno točko vplivanja na okolje, na primer z zmanjševanjem izpustov CO2 in sekundarni uporabi surovin v procesu proizvodnje,’’ je poudaril Christope Clemente, izvršni direktor Xella Group.

30 % zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2030

Xella je že leta 2020 naredila prvi korak pri doseganju tega cilja, saj se je intenzivnost CO2 v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 4 %. Cilj skupine Xella je kar 30 % zmanjšanje emisij do leta 2030 glede na referenčno leto 2019. Investicije bodo usmerjene v namestitve fotonapetostnih sistemov, povečanju uporabe obnovljivih virov energije in naložbe v energetsko učinkovite stroje in druge naprave.

Zaokrožen življenjski cikel izdekov

Številke 72-56-80 v našem primeru ne predstavljajo telesnih mer, temveč ključne kazalnike uspešnosti Xellinega krožnega gospodarstva. 72 % predstavlja delež recikliranih materialov steklene volne URSA, proizvedene v letu 2020. Do leta 2030 naj bi dosegli kar 80 % delež recikliranih materialov. URSA izolacijski materiali so v 100 % lasti skupine Xella. Pri tem so pri proizvodnji kar 56 % porabljene vode ponovno vrnili v produkcijski cikel.

Xella je eno redkih podjetij v sektorju, ki ima že vzpostavljene procese reciklaže odpadnega materiala. V letu 2020 so tako kar 22.000 ton ostankov materiala zbrali iz vseh gradbišč v Nemčiji in na Danskem in jih ponovno uporabili v proizvodnem ciklu. Takoimenovani ‘BigBang’ koncept naj bi kmalu vpeljali tudi v ostale države skupine Xella.

Družbena odgovornost in sodelovanje

Zadovoljni, dobro usposobljeni in motivirani zaposleni ter raznolikost a hrkati enotnost delovne sile so gonilo uspeha celotne skupine Xella. Varnost pri delu je v Xelli vedno na prvem mestu. V zadnjih letih se je stopnja nesreč pri delu več kot prepolovila. Ambicija Xelle je, da do konca leta 2025 zmanjša pogostost delovnih nesreč za dodatnih 40 %. Pri tem pozornost ni usmerjena zgolj na tehnične in procesne varnostne rešitve, temveč tudi na dolgoročne ukrepe kot so usposabljanje zaposlenih in dobra osveščenost o varnosti pri delu med vsemi zaposlenimi.

”Naše ambiciozne cilje lahko dosežemo le s spretnostjo, izkušnjami in zavzetostjo naših zaposlenih. Vsi skupaj smo že veliko dosegli, kljub temu pa smo prepričani, da se lahko še izboljšamo. Visoko zmogljivost dosegamo s stalnim usposabljanjem, razvojem, s pravičnim in nagrajenim delom ter s primernim delovnim okoljem, ki temelji na odprtosti, spoštovanju in raznolikosti. To pomeni predvsem spoštovanje naših skupnih vrednot in smernic,” pojasjuje Christophe Clemente, izvršni direktor skupine Xella.

Trajnostno poročilo skupine Xella

‘’Trajnostno poročilo smo objavili prostovoljno, v skladu z globalnimi strandardi za vrednotenje trajnosti podjetij in z namenom, da vsem deležnikom predstavimo vizijo in specifične cilje, ki jim bomo sledili v prihodnje. Javna objava naših ambicij in ciljev pomeni za nas tudi obligacija in hkrati odgovornost, da naredimo vse, kar je mogoče, da zastavljene cilje tudi dosežemo,’’ je pojasnil Dr. Michael Leicht, vodja HR skupine in odgovorni član izvršnega odbora skupine Xella.
Več o Trajnostnem poročilu je na voljo v angleškem jeziku na spletni strani:
www.sustainability.xella.com