ARHIKULT 2024

3. aprila 2024
V imenu (ZPAR) vas vabimo na tokrat že 9. strokovno konferenco arhitektov in inženirjev ARHIKULT 2024. Na srečanju se bomo dotaknili vzrokov in posledic podnebnih sprememb, ki izvirajo iz globalnega segrevanja. V gradbeništvu se skriva velik potencial za zmanjšanje ogljičnega odtisa, zato se bomo osredotočili na rešitve kot so trajnostna zelena gradnja, zeleni transporti, uporaba lokalnih materialov, energetske prenove in celovite sanacije obstoječih objektov ter vnos novih vsebin v mesta in zgradbe.
Arhikult 2024